In 05 Aprilie sarbatorim Pacea – Idealul comun al Familiei Umane

„Eu sunt mai mult decât o simplă fiinţă. Eu sunt suflet. Eu sunt iubire. Eu sunt conştiinţă!” La fel eşti şi tu. La fel suntem toţi!

 

Petiţie inchisă

Dragi Semeni,

Cei mai multi dintre noi doresc să îşi trăiască viaţa în linişte, în armonie, să fie sănătoşi, să aibă siguranţă materială şi financiară, securitate socială, să fie prosperi.

Unii au acceptat anumite situaţii pentru a avea toate cele dorite. Alţii încă tânjesc după acestea simţindu-se neputincioşi să trăiască o viaţă decentă.

Dar cel mai trist este că unii nu îşi doresc nimic din toate acestea, trăind şi astăzi în frică şi disperare.

De aceea dorim să ne deschidem mintea şi către cunoaşterea înaltă a sufletului, a conştiinţei pure şi a iubirii universale. Ne dorim să gândim şi să acţionăm doar pentru cel mai înalt bine comun şi să fim în unitate cu Umanitatea, cu Viaţa şi cu Universul, pentru a trăi cu toţii cu bucurie, în bunăstare şi în siguranţă. Totodată dorim să sărbătorim măreţia Vieţii, a Umanităţii, a Terrei şi a Universului.

Vrem să ştiţi că am iniţiat acest demers şi că semnaţi pentru bunăstare, bună înţelegere şi sprijin reciproc, pentru menţinerea siguranţei umanităţii, pentru sănătate, pace şi armonie în Univers. Iar dacă suntem uniţi, această stare se va îmbunătăţi la nivel individual şi se va resimţi la nivel instituţional, cât şi nivel la global.

Prin prezenta petiţie dorim să asigurăm o cunoaştere cât mai largă a acestui demers de consolidare globală a celui mai înalt sentiment uman şi de sărbatorire a Universului în ansamblul lui şi solicităm respectuos atât susţinerea Instituţiilor de Drept cât şi a Dumneavoastră.

Vă rugăm să semnaţi Petiţia şi să susţineţi consolidarea, practicarea şi sărbătorirea globală al celui mai înalt sentiment uman, iubirea universală în ziua de 11 August – ZIUA MONDIALĂ A CONŞTIINŢEI.

Muţumim.

Cu deosebită consideraţie,

Către:

Organizaţia Naţiunilor Unite New York, Statele Unite ale Americii

Spre ştiinţă: Preşedintelui României, Domnul Klaus Iohannis

Preşedintelui Uniunii Europene, Domnul Donald Tusk

PETIŢIE

pentru declararea la nivel mondial a zilei de 11 AUGUST – ZI MONDIALĂ A CONŞTIINŢEI

Pentru a se asigura o cunoaştere cât mai largă, vă solicităm respectuos să ne susţineţi în prezentul demers de consolidare globală al celui mai înalt sentiment uman, iubirea universală prin înregistrarea şi declararea la nivel mondial a zilei de 11 AUGUST ca ZI MONDIALĂ A CONŞTIINŢEI, pe baza considerentelor de mai jos:

În esenţă, cu toţii suntem suflete, suntem iubire, suntem conştiinţă. Avem nevoie să primim şi să dăruim iubire, să simţim şi să trăim în iubire;

Viaţa umană nu se trăieşte în frică, în lipsuri şi durere şi nu presupune o luptă zilnică pentru supravieţuire, ci se trăieşte cu bucurie, în linişte şi armonie şi reprezintă o evoluţie şi o contribuţie personală la progresul umanităţii;

Dacă în toate acţiunile noastre luăm în considerare voinţa cea mai înaltă a sufletului nostru, a conştiinţei pure, a iubirii universale şi dacă gândim şi facem doar binele suprem universal noi suntem în unitate cu Umanitatea, cu Viaţa şi cu Universul iar existenţa noastră ar fi mult mai armonioasă;

O consolidare, prin cultivarea iubirii şi cunoaşterii universale şi o sărbătorire globală a acestor valori umane, vibraţia înaltă a sufletului, conştiinţa pură, iubirea universală, constituie un pas important spre o evoluţie superioară, spre bunăstare, bună înţelegere şi sprijin reciproc. Acestea sunt necesare pentru menţinerea siguranţei umanităţii, pentru sănătate, pace şi armonie în lume, pentru prosperitate. Acestă stare se îmbunătăţeşte la nivel individual şi se va resimţi atât la nivel instituţional, cât şi la nivel global;

Invităm oamenii să trăiască şi pe vibraţia înaltă a sufletului, a conştiinţei pure, a iubirii universale şi să se cunoască cu adevărat deoarece considerăm că în felul acesta descoperim cât mai mult din potenţialul uman;

Prezenta petiţie face apel permanent la încetarea oricăror atacuri care au efecte dăunătoare asupra Umanităţii, Vieţii, Terrei şi Universului şi pentru promovarea exclusivă a acţiunilor benefice universale.

Astfel cum suntem conectaţi la nivelulul sufletului de către Sursa Creatoare, să ne conectăm şi la nivelul fizic, să ne dăm mâinile, sau să ne îmbrăţişăm la Sarbătoarea Mondială a Conştiinţei. Oriunde am fi: acasă, la serviciu, pe stradă, să ne dăm mâinile şi să conştientizăm că în fapt noi ne dorim doar binele cel mai înalt.

Prezenta petiţie este înaintată pentru o viaţă mai bună, pentru că dorim să consolidăm şi să acţionăm în permanenţă din cel mai înalt sentiment uman, iubirea universală şi în fiecare an la data de 11 AUGUST să sărbătorim Iubirea, Conştiinţa, Umanitatea, Viaţa, Terra şi Universul. Iar toţi cei care dorim ne vom pune la unison pe vibraţia înaltă a sufletelor noastre prin Meditaţia zilnică pentru binele suprem al tuturor oamenilor.

Vă rugăm să răspundeţi solicitării noastre, conform legilor în vigoare.

Cu deosebită consideraţie,

Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite New York, Statele Unite ale Americii Domnul Ban Ki-moon

06. August. 2016

Notă: Propun ca locaţia şi organizatorul evenimentelor Zilei Mondiale a Conştiinţei să fie: Bucuresţi, România.

…………………………………………………………………………………………

MEDITAŢIE ZILNICĂ A ZILEI MONDIALE A CONŞTIINŢEI – Meditaţie pentru binele suprem al tuturor oamenilor (toţi cei care dorim vom spune zilnic la ora 11 această meditaţie)

Ne centrăm în lumina din adâncul sufletelor noastre şi invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne protejeze, să ne inspire şi să ne ghideze în tot ce facem, în fiecare zi a vieţii noastre. (afirmaţie de începere care poate fi inlocuită cu exerciţii de respiraţie)

Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească gândurile, sentimentele, emoţiile, convingerile şi atitudinea înspre binele suprem universal.
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să restabilească deciziile conducătorilor tuturor ţărilor pentru bunăstarea, liniştea, siguranţa şi securitatea oamenilor, pentru pace şi armonie în lume, pentru cea mai bună reprezentare a intereselor noastre.
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească starea perfectă de sănătate, prosperitatea, siguranţa şi securitatea umană, materială şi financiară.
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească toate acţiunile înspre bună înţelegere, pace, linişte, armonie, umanitate, libertate, independenţă. În sufletele noastre, în ţările noastre şi în întreaga lume.
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească zâmbetul, bucuria şi iubirea, în fiecare zi a vieţii noastre.

Suntem plini încredere şi recunoştinţă, faţă de Sufletul Nostru şi Sursa Divină care ne-a creat!

Simţim, vedem şi trăim binele suprem universal în interiorul nostru, până când se reflectă în lumea noastră exterioară!
………………………………………………….

Către:

Organizaţia Naţiunilor Unite New York, Statele Unite ale Americii

Stimaţi Domni/Doamne,

Având în vedere calitatea şi atribuţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite, vă aduc la cunoştinţă şi totodată vă solicit sprijinul pentru demersul iniţiat în vederea consolidării valorilor umane. În acest sens, am realizat pentru început Petiţia ataşată care solicită declararea Zilei Mondiale a Conştiinţei. Această petiţie se află în curs de strângere de semnături. Sprijinul solicitat Organizaţiei Naţiunilor Unite este acela de a proclama Ziua Mondială a Conştiinţei şi de a prezenta proiectele ce vor fi realizate pentru consolidarea valorilor umane, către liderii mondiali.

Am iniţiat acest demers deoarece binele nostru, al tuturor şi al urmaşilor nostri, este în directă legătură cu evoluţia Umanităţii, a Vieţii, a Terrei şi a Universului. Pentru aceasta este necesară atingerea unor niveluri superioare de Conştiinţă de către cât mai mulţi oameni.

Deoarece sufletul este esenţa noastră generatoare de iubire pură, fundamentul şi structura esenţială pentru trup şi minte, consider că dezvoltarea valorilor umane ce rezidă din unitatea trup-minte-suflet, va conduce în timp, oamenii, spre o existență la cel mai înalt potențial uman. Cred că o astfel de dezvoltare armonioasă a omului se poate realiza prin educaţie instituţionalizată oferită prin sistemul educaţional cu începere de la învăţământul primar.

În prezent, cei mai mulți oameni trăiesc la nivel pur mental, deci realizează doar o parte a valorilor umane de care dispun, dar un individ care se dezvoltă şi prin potențarea iubirii din el va avea o evoluție completă, cu gânduri pozitive, atitudine corectă și va întreprinde acțiuni benefice.

Energia vitală universală există în fiecare dintre noi. Atunci când acestă energie nu este cunoscută, pusă în valoare şi canalizată în direcţii pozitive, apar manifestări negative pe care le putem constata tot mai apăsător pretutindeni în jurul nostru. Aceste manifestări sunt sub forma sărăciei, bolilor, lăcomiei, urii, egoismului, distrugerilor de orice fel. Dacă susţinem umanitatea prin dezvoltarea unităţii trup-minte-suflet, ca întreg, aceste manifestări negative se vor corecta în timp, conducând la ridicarea nivelului de conştiinţă. Aceasta va genera iubire pură, sănătate, bunăstare, sprijin reciproc, siguranţă, pace şi armonie în lume.

O ridicare a umanităţii la niveluri superioare de Conştiinţă presupune ca omul să fie în armonie cu el, trăind în iubire, sănătate, în linişte, pace şi în siguranţă, cu bucurie, demnitate și respect. Prin acest demers doresc să se realizeze o astfel de ridicare a nivelului de Conștiință pentru că, așa cum am menționat mai sus, în plan general, aceasta să conducă la progresul umanităţii. Cred că dacă ne vom dezvolta mintea şi trupul pe fondul iubirii sincere, vom fi mai respectuoşi şi recunoscători atât faţă de ceilalţi semeni cât şi faţă de Terra pentru toate resursele pe care ni le pune la dispoziţie. Astfel nu vom genera crize care să ducă la suferinţă şi la dispariţia vieţii cauzată de durere, boli, crime sau războaie.

Cred că vibraţia înaltă a iubirii pure, la nivel uman, este de fapt starea noastră naturală, este energia care menţine şi reglează perfect toate funcţiile organismului şi este în perfectă rezonanţă cu energia luminoasă a Universului. Iar la nivel universal, vibraţia înaltă a iubirii pure este liantul care întreţine forţele universale şi este lumina aurie care va dizolva energia întunecată distrugătoare în timp a Vieţii şi a Universului. Deoarece iubirea pură şi conştiinţa elevată sunt esenţa noastră, noi nu vom face niciun efort în a le exprima, ci este necesar doar să cunoaştem şi să le permitem să se manifeste prin noi, prin gândurile şi acţiunile noastre.

Pentru aceste considerente, doresc să cultivăm iubirea şi cunoaşterea universală la nivel global, să susţinem Umanitatea, Viaţa, Terra şi Universul, iar în fiecare an la data de 11 AUGUST să sărbătorim împreună Iubirea, Conştiinţa, Umanitatea, Viaţa, Terra şi Universul. Urmând ca în timp, să vedem bucuria vieţii în ochii tuturor oamenilor.

Având în vedere importanţa cât şi beneficiile pentru Umanitate, vă solicit respectuos să îmi comunicaţi care sunt criteriile Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru proclamarea Zilei Mondiale a Conştiinţei.

Vă stau la dispoziţie pentru orice detalii şi informaţii pe care le consideraţi necesare în susţinerea acestei Solicitări.

Cu deosebită consideraţie,

Bucureşti, 01 Decembrie 2016

Proiect realizat sub marca „Eu sunt Conştiinţă” şi susţinut de Asociaţia Conştiinţa Vieţii

………………………

Susţinerea PETIŢIEI se poate realiza prin semnătură, mai jos:

Mulţumim.

……………………………………………………………………

Top