PROIECT „TIMP PENTRU VIAŢĂ”

 

Este timpul ca toţi oamenii să îşi concentreze întreaga atenţie pe viaţă, să exploreze şi să dezvolte tot ce este mai bun şi mai frumos în ei. Pentru aceasta, sunt necesare o serie de măsuri, în etape, măsuri de simplificare care să asigure liniştea necesară creării unui mediu propice vieţii.

An 2020. Etapa I  – Dezvoltare şi Conştientizare

 1. Acordarea unei indemnizaţii financiare optime fiecarei persoane fizice cu vârsta de peste 18/22 ani, indiferent de starea socială, pentru suţinerea personală şi a copiilor aflaţi în întreţinere (în vârstă de până la 18/22 ani), în perioada martie – decembrie 2020, direct în contul bancar, respectiv prin poştă persoanelor care nu au cont bancar;
 2. Acordarea unui sprijin financiar nerambursabil fiecărui contribuabil pentru funcţionare şi redresare – dezvoltare, pe cod fiscal, direct în contul bancar;
 3. Modificarea termenelor fiscale. 25.Martie.2020 – termen pentru declararea şi plata dărilor aferente salariilor lunii februarie 2020;
 4. Amânarea termenului Situaţiilor Financiare, a declaraţiilor şi plăţilor afererente anului 2019 la 30.Iunie.2020;
 5. Desfiinţarea tuturor celorlalte termene fiscale din perioada 25.Martie. 2020 – 31.Decembrie.2020 şi organizarea unui singur termen pentru întreaga perioadă martie – decembrie 2020, la 30.Aprilie.2021;
 6. Desfiinţarea activităţilor care nu au viaţă, care nu protejează viaţa, care crează dizarmonie în societate;
 7. Organizarea de programe de dezvoltare personală la nivel naţional, la care să aibă acces toţi oamenii;
 8. Suspendarea legilor în curs, cu excepţia celor vitale şi strategice, în vederea recreării lor în etapele următoare în care vom începe să dobândim o înţelegere superioară a vieţii;
 9. Încheierea anului şcolar, respectiv universitar 2019 – 2020, la termen, prin structurarea conţinutului curricular relevant;
 10. Alte măsuri de dezoltare pentru întreaga societate, pentru ca fiecare persoană să îşi dezvolte conştienţa şi să îşi regăseasă motivaţia de viaţă.

După o perioadă în care am explorat şi am dezvoltat tot ce este mai bun şi mai frumos în noi, vom constata că aceasta este adevărata noastră natură spre care este necesar să tindem în permanenţă, vom începe să atingem o înţelegere mai înaltă a vieţii şi vom participa la ridicarea standardului de viaţă al societăţii.

An 2021 Etapa II Redresare socială

 

 1. Concentrarea, dezvoltarea şi implementarea de legi care susţin viaţa, care contribuie vieţii, care conduc la armonie şi unitate în societate;
 2. Reorganizarea instituţiilor statului care nu contribuie vieţii prin crearea de instituţii autonome care monitorizează şi susţin dezvoltarea potenţialului uman şi a standardului de viaţă al societăţii;
 3. Eliminarea impozitării vieţii;
 4. Simplificarea mecanismului TVA, strict la taxarea utilizatorul final;
 5. Dezvoltarea şi implementarea de activităţi care contribuie vieţii.

Aceasta este o prezentare succintă a unei direcţii spre viaţă, spre dezvoltare umană, spre o conştienţă înaltă, spre un standard de viaţă mai înalt. În acest moment este necesar să reflectăm fiecare dintre noi asupra vieţii, asupra direcţiei societăţii, să conştientizăm că dacă mergem în aceeaşi direcţie, că dacă nu permitem regenerarea vieţii şi a societăţii, noi toţi rămânem în contradicţie cu viaţa.

Dacă nu înţelegem că nu am evoluat nici măcar cât să nu ne afecteze o astfel de pandemie, dacă nu înţelegem că este necesar să se creeze, cu precădere, mediul în care fiinţa umană să poată evolua, sau cel puţin să i să permită evoluţia, dacă nu înţelegem că nu ne putem măsura, sub nici un aspect, cu  puterea şi cu voinţa vieţii, toţi vom suporta consecinţele şi vom avea de gestionat situaţii tot mai grele iar fiinţele umane vor avea tot mai mult de suferit.

Conştiinţa Vieţii

24.Martie.2020

……………………………………………………………………………………………………………………………..

„2017 RESTART PENTRU VIAŢĂ”

Spre ştiinţa Liderilor mondiali

Stimaţi Domni/Doamne,

Am iniţiat acest demers deoarece binele nostru şi al urmaşilor noştri este în directă legătură cu evoluţia Umanităţii  a Vieţii, a Terrei şi a Universului.

Întreaga omenire am primit dreptul vieţii, am primit un trup şi un loc în care coexistăm, interacţionăm şi evoluăm. Pentru a se respecta acest drept natural este primordial ca toate legile, normele şi intervenţiile cu impact asupra omului, să permită, să respecte şi să asigure menţinerea stării naturale care este de echilibru, sănătate, iubire şi  pace.

Dacă legile, normele şi intervenţiile cu impact asupra omului conduc la violenţă, supunere, control, teroare sau distrugere, ori la acţiuni care provoacă umilire, disperare, ură, lăcomie, griji şi stres, atunci acestea nu mai pot fi menţinute. Ele trebuie schimbate şi armonizate cu  starea naturală pentru că determină depersonalizare, suferinţă, boală şi în cele din urmă conduc la încetarea sau distrugerea prematură a vieții.

În condiţiile acestui mediu propice vieţii, multitudinea şi gravitatea cazurilor cu incidenţă nefastă asupra echilibrului natural, impune a se lua atitudine pentru reabilitarea urgentă a situaţiei.

Aceste considerente imuabile şi universale presupun concentrarea obiectivelor pe acţiuni benefice omului şi solicită revizuirea, adaptarea imperativă şi imediată a legilor, normelor şi intervenţiilor actuale care au efecte dăunătoare asupra vieţii.

Omenirea, Terra şi Universul, au  în esenţă acelaşi conţinut de energie, materie şi informaţie.   Ele   sunt   diferite   doar   ca   formă,   structură,   concentraţie   şi   frecvenţă, dar interacţionează şi coexistă datorită forţelor fundamentale universale.

Energia vitală universală există în fiecare dintre noi. Atunci când acestă energie nu este cunoscută, pusă în valoare şi canalizată în direcţii pozitive, apar manifestări negative pe care le putem constata tot mai apăsător pretutindeni în jurul nostru. Aceste manifestări sunt sub forma sărăciei, bolilor, lăcomiei, urii, egoismului, distrugerilor de orice fel. Dacă susţinem umanitatea prin dezvoltarea unităţii trup-minte-suflet, ca întreg, aceste manifestări negative se vor corecta în timp, conducând la ridicarea nivelului de conştiinţă. Aceasta va genera echilibru, iubire pură, sănătate, bunăstare, sprijin reciproc, siguranţă, pace şi armonie în lume.

Deoarece este în puterea noastră să susţinem acest mediu propice vieţii, prin legi şi acţiuni care menţin viaţa în zona echilibrului natural, am înţeles să fundamentez demersurile pe cea mai înaltă stare de a fi a omului: vibraţia înaltă a sufletului, iubirea adevărată şi conştiinţa pură, pentru că este în perfectă rezonanţă cu energia universală. Deoarece sufletul nu îmbătrâneşte şi nu se supără niciodată, iubirea adevărată are, întotdeauna, ca interes propriu binele comun cel mai înalt şi nu răneşte, iar conştiinţa este lumina, cunoaşterea, înţelegerea şi puritatea din noi.

Având la bază considerentul că  sufletul este esenţa noastră generatoare de iubire pură, fundamentul şi structura esenţială pentru trup şi minte, apreciez că dezvoltarea valorilor umane ce rezidă din unitatea trup-minte-suflet va asigura echilibrul interior care este necesar pentru clădirea armonioasă a minţii şi a trupului.

Dacă vom dezvolta unitatea trup-minte-suflet pe fondul iubirii sincere, vom fi mai respectuoşi şi recunoscători faţă de omenire şi nu vom genera crize care să ducă la suferinţă şi la dispariţia prematură a vieţii cauzată de boli, crime sau războaie.

Ca punct de plecare propun reorganizarea mondială având la bază cea mai puternic vibratorie, sănătoasă şi demnă valoare umană, iubirea faţă de lume, prin dezvoltarea şi implementarea în integralitate sau în completare a proiectului cadru de mai jos, sub denumirea generică PLANETA IUBIRII, administrată şi reprezentată prin AUTORITATEA IUBIRII.

Vă muţumesc pentru timpul acordat.

PLANETA IUBIRII

AUTORITATEA IUBIRII

 „2017 RESTART PENTRU VIAŢĂ”

 

PROIECT CADRU

 

Misiune: Concentrarea acţiunilor cu precădere pe dreptul natural al tuturor oamenilor la viaţă, evoluţie, echilibru, iubire, bucurie şi linişte.

Obiective: Consolidarea valorilor umane ce rezidă din unitatea trup-minte-suflet şi ridicarea umanităţii spre niveluri superioare de Conştiinţă.

Pentru realizarea misiunii şi a obiectivelor proiectului sunt necesare pentru început implementarea unor măsuri privind utilizarea echilibrată a timpului și a resurselor în următoarele domenii: Educaţie şi Învăţământ, Muncă, Administraţia Publică, Economie, Finanţe şi Protecţie Socială.

 

Măsurile propuse sunt:

 1. În domeniul Educaţie şi Învăţământ – Dezvoltarea personală şi motivaţională

Dezvoltarea valorilor umane ce rezidă din unitatea trup-minte-suflet va asigura echilibrul interior care este necesar pentru clădirea armonioasă a minţii şi a trupului şi va conduce oamenii, în timp, spre o existență la cel mai înalt potențial uman. Pentru un start echilibrat şi motivat în viaţă, este necesar ca dezvoltarea valorilor umane să înceapă de la cele mai timpurii vârste. Aceasta presupune restructurarea şi actualizarea prezentelor discipine de învăţământ cu un nivel esenţial, optim şi solid de: educaţie psihologică, educaţie spirituală, educaţia iubirii, educaţie alimentară, educaţie sexuală, educaţie ecologică, educaţie financiară, educaţie rutieră.

Pentru copii – dezvoltarea personală şi motivaţională, structurată specializat, se poate realiza prin integrarea în educaţia instituţionalizată oferită în cadrul învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, din cadrul programelor educaţionale şcolare naţionale.

Pentru adulţi – dezvoltarea personală şi motivaţională se poate realiza prin programe structurate specializat, transmise prin sistemele informaţionale naţionale.

 

 1. În domeniul Muncă – Eficacitatea muncii prin reducerea duratei normale a timpului de muncă la 6 ore pe zi

Gestionarea echilibrată a timpului pentru muncă, pentru viaţă personală şi pentru odihnă va contribui la eficacitatea şi randamentul muncii. Acestea se pot realiza prin reducerea duratei normale a timpului de muncă la 6 ore pe zi. Dacă se iau în calcul pauza de masă și deplasarea spre şi de la locul de muncă, să se asigure încadrarea programului cu serviciul într-un timp de 8 ore pe zi.

 1. În domeniul Administraţiei Publice – Reorganizarea şi administrarea judicioasă a aparatului bugetar

Legile, normele şi intervenţiile cu impact asupra vieţii în ansamblul ei să permită şi să asigure respectarea dreptului natural al omului la viaţă, evoluţie, echilibru, sănătate, armonie, iubire, bucurie şi linişte, prosperitate, siguranţă şi securitate.

Resursele naturale să reintre integral în posesia statului în vederea asigurării de venituri proprii, iar preţurile practicate să se situeze sub nivelul celor actuale.

Simplificarea semnificativă a legilor şi normelor actuale presupun restructurarea şi reorganizarea aparatului bugetar, reducerea cheltuielilor de funcţionare şi de capital, precum şi susţinerea acestora din surse propri.

Eliminarea pragului procentual pentru intrare în Parlament. Camera Senatului şi Camera Deputaților să fie formate din minimum 3 specialişti aparținând fiecărui domeniu al vieţii în ansamblul ei.

 

 1. În domeniul economic – Relansare economică prin desfiinţarea impozitelor pe muncă şi taxarea consumului

Desfiinţarea impozitelor pe muncă şi taxarea consumului. Această măsură va conduce la relansarea economiei în toate sectoarele de activitate. Prin eliminarea presiunii produsă de legile fiscale asupra mediului de afaceri, se va crea atmosfera propice pentru o dezvoltare sănătoasă a economiei şi a afacerilor.

 

 1. În domeniul Finanţe – Optimizarea veniturilor financiare

Scăderea preţurilor produselor, bunurilor şi serviciilor pe criterii de eficacitate la producţie, transport şi vânzare.

Scăderea preţurilor la produsele naturale, respectiv creşterea preţurilor la produsele convenţionale.

Dobânda la economii să depășească rata inflaţiei cu minimum 2%, iar dobânzile, comisioanele şi accesoriile aplicate la credite să nu depășească 7%.

Desfiinţarea creditelor de nevoi personale ca produs şi mentalitate. Veniturile oamenilor, echilibrate cu preţurile produselor şi taxa pe consum, să asigure o existenţă decentă.

 1. În domeniul Sănătate – Interesul pentru sănătate să fie o preocupare de la cele mai timpurii vârste, deoarece starea de sănătate a omului îi afectează toate aspectele vieţii

Eliminarea activităţilor care cauzează stres şi orientarea spre activităţi care aduc linişte şi armonie.

Alimentarea sănătoasă a organismului.

Gestionarea echilibrată a timpului: pentru muncă, viaţă personală şi odihnă. Asigurarea unui program care cuprinde timp de 8 ore pentru muncă, timp de 8 ore pentru viaţa personală şi de familie şi timp de 8 ore pentru odihnă.

Prioritizarea implementării la nivel global a agriculturii ecologice care poate menține un sol natural și poate asigura alimentaţia naturală, elementară pentru sănătatea şi longevitatea oamenilor.

 1. În domeniul Social – Armonizarea vieţii şi creşterea speranţei de viaţă a oamenilor

Din mentalitatea umană va dispărea ideea că vârsta cronologică produce boală şi scurtează viaţa. Oamenii îşi vor concentra atenţia pe vârsta biologică, care, susţinută de o alimentare sănătoasă a organismului, de o vibraţie energetică înaltă, de iubire şi puritate şi de o existenţă echilibrată, armonioasă şi linişită, îi va ajuta să trăiască sănătoşi şi mult mai mult.

Beneficiile proiectului:

 1. Renunţarea la relaţia de control, supremaţie şi distrugere, va conduce lumea la starea de linişte, echilibru şi unitate;
 2. Dezvoltarea valorilor umane şi ridicarea umanităţii spre niveluri superioare de Conştiinţă, cunoaşterea, punerea în valoare şi canalizarea în direcţii pozitive a energiei vitale şi dezvoltarea gândirii complexe vor ajuta fiecare om să-şi atingă echilibrul personal şi va conduce oamenii, în timp, spre o existență la cel mai înalt potențial uman.

Astfel, oamenii vor  obţine echilibrul interior şi nu vor dezvolta dependenţe de exterior precum tutun, alcool, droguri, violenţă, crime, control, supremaţie şi distrugere. Pe fondul potențării iubirii din el, omul va avea o evoluție completă, cu gânduri pozitive, cu o atitudine corectă, va fi în echilibru și va întreprinde doar acțiuni benefice. Acestă stare va îmbunătăţi nivelul individual, iar acest lucru se va resimţi atât în plan instituţional, dar și global. O astfel de educare şi ridicare a oamenilor spre niveluri superioare de conştiinţă vor contribui la o mai bună conştientizare şi responsabilizare pentru acţiunile lor, în detaliu, în ansamblu, şi în  perspectivă. O ridicare a umanităţii la niveluri superioare de Conştiinţă presupune ca omul să fie în armonie cu el, trăind în iubire, sănătate, în linişte, pace şi în siguranţă, cu bucurie, demnitate și respect;

 1. Reorganizarea activităţilor şi a acţiunilor care produc stres, griji şi nesiguranţă, deoarece scad vibraţia personală şi mențin oamenii la niveluri joase de conştiinţă precum neputinţă, neîncredere, vină, disperare, amărăciune şi ură. Dacă se menţin aceste niveluri joase şi dacă nu se ridică spre niveluri superioare de conştiinţă precum curaj, bunăvoinţă, iubire şi bucurie, omenirea îşi pierde şi din valoarea primită prin naştere, se depersonalizează, oamenii îşi pierd din energia vitală, se îmbolnăvesc şi îşi pierd prematur viaţa;
 2. Va dispărea apatia la locul de muncă, sarcinile de serviciu se vor realiza cu eficienţă;
 3. Reducerea semnificativă a litigiilor. Oamenii vor fi mult mai atenţi unii cu alţii şi multe situaţii subiective se vor clarifica pe cale amiabilă;
 4. Timp pentru viaţa personală, bună-înţelegere în familie şi pentru odihnă;
 5. Utilizarea echilibrată a timpului şi a resurselor. Alimentaţie raţională, existenţă decentă, pentru toţi oamenii. Ridicarea nivelului de trai al oamenilor, calitatea, sănătatea şi longevitatea vieţii;
 6. Echilibrul interior. Bucuria vieţii. Dezvoltarea iubirii. Sănătate. Reducerea costurilor cu sistemul de sănatate;
 7. Baza pentru dezvoltare şi creştere spirituală individuală;
 8. Restructurările şi redimensionările aparatului bugetar vor conduce la o administrare judicioasă care împreună cu extinderea masei impozabile şi impozitarea echilibrată a consumului, nu va mai constitui o povară fiscală, va fi mai uşor de agreat şi suportat de către umanitate;
 9. Atmosferă propice pentru o dezvoltare sănătoasă a economiei şi a afacerilor;
 10. Omul, cu noua lui personalitate, va dori să realizeze şi să întreprindă doar acţiuni benefice atât pentru el, pentru semneni, cât şi pentru mediul înconjurător;
 11. Echilibru, pace şi armonie în lume;
 12. Construcţia de aşezări urbane ecologice şi implementarea de urgenţă a mijloacelor de transport în acord cu natura;
 13. Respectarea şi protejarea mediului înconjurător în toate sectoarele de activitate, prevenirea crizei alimentare şi apei;
 14. Reducerea semnificativă a gazelor cu efect de seră şi a încălzirii globale;
 15. Având în vedere că lumea în ansamblul ei interacţionează şi coexistă datorită forţelor fundamentale universale, prin echilibrul nostru interior vom contribui la echilibrul exterior, planetar şi universal şi vom susţine, implicit, existenţa şi dezvoltarea perpetuă a lumii;
 16. În fiecare an, de Ziua Mondială a Conştiinţei, să sărbătorim Omenirea, Viaţa, Terra şi Universul.

Îndemnuri:

La fel cum am primit cu toţii în dar, trupul, viaţa şi locul în care să coexistăm, din acest moment, este necesar să interacționăm constructiv, să permitem şi să respectăm dreptul tuturor la viaţă şi la evoluţia naturală.

Să ne educăm fabuloasa minte şi să o folosim în scopuri demne de măreţia umană.

În permanenţă, să fim conştienţi de interacţiunile gândurilor şi acţiunilor noastre, să fim prezenţi în viaţa noastră, să ne intereseze rezultatul acţiunilor noastre şi să avem mereu o atitudine pozitivă.

Cuvânt de încheiere:

Cred cu tărie că fiecare vom ajunge să ne însuşim afirmaţia „Eu sunt mai mult decât o simplă fiinţă. Eu sunt suflet. Eu sunt iubire. Eu sunt conştiinţă!”

 

Precizare:

Proiectul 2017 Restart pentru Viaţă” solicită a se realiza în ordine şi linişte pe baza conceptului său în detaliu.

Proiect realizat sub marca „Eu sunt Conştiinţă” şi susţinut de Asociaţia Conţtiinţa Vieţii

Bucureşti 28 ianuarie 2017

.

Susţinerea Proiectului „2017 Restart pentru Viaţă”se poate realiza prin semnătură, mai jos:

Mulţumim.

Top