MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE ASOCIAŢIEI CONŞTIINŢA VIEŢII

cunoaştere liberă pentru viaţă

MISIUNE: Susţinem Cunoaşterea, Respectarea Dreptului Natural, Primordial, Inerent, Inviolabil al Fiinţei Umane la Viaţă, a Spaţiului Vital şi a Timpului de Viaţă al Omului şi Investiţia în Viaţă.

VIZIUNE: Avem convingerea că elevarea conştiinţei fiinţei umane conduce la creşterea conştienţei şi a discernământului, la înnobilarea raţiunii.

VALORI: Adevărul, binele, onoarea, integritatea, frumosul.

având în vedere următoarele:

Alin. 2, Art. 61. Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane, Codul Civil

„Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei.”

Alin. 1, Art. 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, Constituţia României.

„Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.”

Alin. 1, Art.30, Libertatea de exprimare, Constituţia României.

Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din data de 10 decembrie 1948 proclamată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Natiunilor Unite

„ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate persoanele si toate organele societatii sa se straduiasca, având aceasta declaratie permanent in minte, ca prin invatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin masuri progresive de ordin national si international, recunoasterea si aplicarea lor universala si efectiva, atit in sinul popoarelor statelor membre, cit si al celor din teritoriile aflate sub jurisdictia lor. ”

Recunoaşterea Universală a faptului că:

„Art. 1  Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sint inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul fraternitatii.

Art. 2 Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari. In afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sint independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari de suveranitate.

Art. 3 Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Art. 4 Nimeni nu va fi tinut in sclavie, nici in servitute: sclavajul si comertul cu sclavi sint,

interzise sub toate formele lor.”

19. Aprilie. 2020

………………………………………………………………………………………………………………..

Misiunea şi obiectivele „Eu Sunt Conştiinţă” sunt: Investiţia în Viaţă.

Concentrarea acţiunilor cu precădere pe dreptul natural al tuturor oamenilor la viaţă, evoluţie, echilibru, iubire, bucurie şi linişte.

Dezvoltarea valorilor umane ce rezidă din unitatea suflet – minte – trup înspre ridicarea umanităţii spre niveluri superioare de conştiinţă.

Consolidarea globală a celui mai înalt sentiment uman, iubirea universală, Sursa Vieţii, esenţa noastră. Să acţionăm pentru cel mai înalt bine comun şi să fim în unitate cu Umanitatea, cu Viaţa şi cu Universul, pentru a trăi cu toţii cu bucurie, în bunăstare şi în siguranţă. Urmând ca în timp, să vedem bucuria vieţii în ochii tuturor oamenilor. Totodată dorim să sărbătorim măreţia Vieţii, a Umanităţii, a Terrei şi a Universului

Realizarea de  Petiţii şi Proiecte pentru: dezvoltare personală, motivaţională şi autocunoaştere.

Alte lucrări şi demersuri în domeniu.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Începând de astăzi 01 Mai 2016, toţi cei care dorim ne vom pune la unison ÎN FIECARE ZI la ora 11 prin MEDITAŢIA ZMC prezentată mai jos şi ne vom sărbatori sustinerea si participarea la ZIUA MONDIALĂ A CONŞTIINŢEI la data de 11 AUGUST in fiecare an.Meditaţiile zilnice se spun şi se repetă, funcţie de puterea de concentrare din momentul respectiv, până când se simte rezonanţa Meditaţiei în Suflet.Să ştim cine suntem cu adevarat! Să medităm în fiecare zi la ceea ce suntem noi, la tot ce e mai bun şi preţios pentru noi, pentru semenii nostrii, pentru ţara noastră şi pentru întreaga lume, la puterea şi înţelepciunea vieţii. Să medităm pentru cele mai bune decizii ale conducătorilor tărilor noastre şi pentru cea mai bună reprezentare a intereselor noastre.Cunoaşterea şi schimbarea este în fiecare dintre noi! Iar de acum suntem aici şi suntem impreuna!

În esenţă, aceasta este o chemare de a trăi şi pe vibraţia înaltă a Sufletului nostru.

Şi astfel cum suntem conectaţi la nivelulul Sufletului de către Sursa Divină, să ne conectăm şi la nivelul fizic prin a ne da mâinile, sau prin a ne îmbrăţişa, la Sarbătoarea Mondială a Conştiinţei. Oriunde am fi: acasă, la serviciu, pe stradă, să ne dăm mâinile şi să conştientizăm că de fapt noi ne iubim şi că ne vrem doar binele. Să ne conştientizăm legătura cu Marea Conştiinţă Universală.

Să ne iubim universal şi să ne bucurăm!
Să conştientizăm, în profunzime, că noi nu suntem singuri, să medităm împreună pentru bună înţelegere, pentru drepturile noastre, pentru libertate, independenţă, pace, armonie, linişte, pentru umanitate, în sufletele noastre, în ţările noastre şi în întreaga lume.

MEDITAŢIE ZILNICĂ A ZILEI MONDIALE A CONŞTIINŢEI (ZMC) – Meditaţie pentru binele suprem al tuturor oamenilor

Ne centrăm în lumina din adâncul sufletelor noastre şi invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne protejeze, să ne inspire şi să ne ghideze în tot ce facem, în fiecare zi a vieţii noastre.

Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească gândurile, sentimentele, emoţiile, convingerile şi atitudinea înspre binele suprem universal;
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să restabilească deciziile conducătorilor tuturor ţărilor pentru bunăstarea, liniştea, siguranţa şi securitatea oamenilor, pentru pace şi armonie în lume, pentru cea mai bună reprezentare a intereselor noastre;
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească starea perfectă de sănătate, prosperitatea, siguranţa şi securitatea umană, materială şi financiară;
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească toate acţiunile înspre bună înţelegere, pace, linişte, armonie, umanitate, libertate, independenţă. În sufletele noastre, în ţările noastre şi în întreaga lume;
Invităm Sursa Divină care ne-a creat să ne restabilească zâmbetul, bucuria şi iubirea, în fiecare zi a vieţii noastre.

Suntem plini de încredere şi recunoştinţă, faţă de Sufletul Nostru şi Sursa Divină care ne-a creat!

Simţim, vedem şi trăim binele suprem universal în interiorul nostru, până când se reflectă în lumea noastră exterioară!

 

Top