In 05 Aprilie sarbatorim Pacea – Idealul comun al Familiei Umane

Conştiinţa

Conştiinţa este totul. Este în tot şi în toate. Este viaţa.

Spirit, Sursa, Principiul Viu; Informaţia primordială, Structura informaţională,  Câmpul Informaţional Unificat; Undă, Particulă, Substanţă;  Vibraţie, Energie, Lumină; Element, Proces, Reacţie;  Idee, Gând, Cuvânt; Cunoaştere, Conştienţă, Conştientizare; Stare, Expresie, Formă; Originare.

Dimensional, Gradual, Structural; de la  potenţial, imperceptibil, invizibil, la manifestare, perceptibil, vizibil.

De la informaţia vie, primordială, la întreaga cunoaştere şi conştienţa absolută, la conştientizarea conştienţei absolute  şi la conştientizarea conştientizării absolute.

INFORMAŢIE organizată, funcţie de Cauză, Proprietate şi Structură, în Spaţiu şi Timp.

De la starea originară: ideală, creativă, obiectivă, pură, adevărată, pozitivă, sănătate, unitate, libertate, vie.

La stări modificate: imperfectă, distructivă, subiectivă,  viciată, falsă, negativă, boală, separare, coerciţie, moartă.

Timpul petrecut în stările originare ale conştiinţei susţin viaţa, iar stările modificate cauzează pierderea prematură a vieţii.

Spaţiul informaţional în care trăim, originar susţine viaţa iar cel modificat o limitează.

La ce ajută elevarea conştiinţei? La înnobilarea fiinţei. În primul rând la creşterea gradului de conştienţă, la autocunoaştere, la rafinarea percepţiei şi a gândirii, la o mai bună înţelegere a lucrurilor, a stărilor şi a situaţiilor de viaţă şi la schimbarea lor în mai bine,  la creşterea vibraţiei personale, la creşterea puterii de viaţă, la cunoaştere interioară, la prevenirea îmbolnăvirii şi a pierderii premature a vieţii, la relaţii interumane armonioase, la o existenţă superioară a oamenilor.

Avem un organism deosebit de complex, o capodoperă de artă vie, la fel, deosebit de complexe, sunt şi procesele vieţii. Nu putem să trecem aşa ceva cu vederea şi să nu ne oprim din frica şi din fuga existenţială şi să nu încercăm să le acordăm cât mai mult din atenţia cuvenită.

Stiu că nu există o demonstraţie ştiinţifică, mai ales în domeniul conştiinţei, dar ne permitem oare să aşteptăm până când ştiinţa va demonsta ştiinţific conştiinţa? Timpul şi  viaţa noastră trec.Cu cât trăim mai mult în medii perturbate/viciate informaţional, viaţa ni se degradează prematur iar regenerarea este cu atât mai greu de păstrat cu cât degradarea vieţii s-a accentuat.  Mai mult, avem de educat copii, de a le lăsa o moştenire genetică superioară, un mediu optim de viaţă şi o societate bazată pe valori.

Dacă în cunoaşterea, în puterea, în prezenţa, în inteligenţa vieţii, în principiul vieţii nu credem, atunci în ce am putea să credem mai mult? Consider că dacă suntem paşnici, că atât timp cât urmăm o logică naturală, când suntem obiectivi, când suntem sinceri şi oneşti, când facem bine, ne schimbăm pe noi şi lumea din jur în bine. Participăm, cel puţin, la creşterea gradului de dezvoltare al societăţii, progresăm ca individ, ca sistem, ca civilizaţie.

 

 

20.Aprilie.2020

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eu (fiinţa umană) sunt mai mult decât un corp fizic, tangibil şi vizibil. Eu sunt şi Suflet, Eu sunt şi Energie şi Minte  şi Conştienţă. Eu exist şi cunosc şi în interiorul meu şi dincolo de mine. Prin sufletul/viaţa care mă susţine.

Dacă nu sunt preocupat să evoluez şi la nivelul sufletului prin creşterea nivelul de conştiinţă la fel cum sunt preocupat să evoluez fizic, profesional, material şi financiar, Eu nu sunt complet, evoluţia mea nu este completă şi superioară. şi experimentez doar o mică parte din potenţialul vieţii.

Natura mea conştientă şi/sau mentală este împregnată prin gene cu tot ce am preluat ereditar şi se impregnează în permanenţă cu  tot ce preiau pe parcursul vieţii, conştient sau inconştient, de la familie şi din mediul în care trăiesc şi dezvoltă o natură emoţională care îmi influeţează semnificativ viaţa, perspectiva şi cursul vieţii.

Dacă percepţiile, gândurile, atitudinea, acţiunile mele nu sunt ordonate coerent superior, eu pot să am percepţii, să dezvolt emoţii, să emit gânduri, să manifest atitudini şi acţiuni care, funcţie de ordinea şi impregnările lor, nu sunt înspre binele meu suprem şi nici al semenilor mei.

Dar cu cât îmi cresc mai mult conştienţa, îmi cresc vibraţia, îmi activez conştient tot mai mult energia vitală şi structura neuronală, evoluez şi la nivelul sufletului, ştiu cine sunt cu adevărat şi ştiu să accesez  tot mai mult din memoria/cunoaşterea universală, îmi descopăr adevărata motivaţie de viaţă şi mă reconectez cu spiritul vieţii. Învăţ să văd, să înţeleg şi să comunic, să recepţionez şi să transmit informaţia pe întreaga lungime undă a luminii, de la invizibil la vizibil, de la imperceptibil la perceptibil şi invers şi să încep să manifest tot mai mult din potenţialul uman.

Deoarece am ajuns să ne îndepărtăm tot mai mult de sufletul nostru, de starea elevată de conştiinţă, de adevăr, de demnitate, de securitate şi integritate, de viaţă, deoarece nu investim în principiul vieţii şi într-un mediu propice veţii, deoarece nu avem o conştiinţa a vieţii, după multe întrebări şi răspunsuri referitoare la ce trebuie să fac eu pentru îndeplinirea dorinţei de a trăi adevărul, bucuria vieţii şi iubirea cele mai înalte, atât eu cât şi semenii mei, am fost ghidat până acum înspre proiectele: ZIUA MONDIALĂ A CONŞTIINŢEI 2015-2016, RESTART VIAŢA 2016-2017, TIMP PENTRU VIAŢĂ 2017-2018, CASA PĂCII,  CENTRUL PENTRU AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ, şi CONŞTIINŢA VIEŢII 2018- în curs, proiecte pentru consolidarea valorilor umane ce rezidă din unitatea trup-minte-suflet şi pentru ridicarea umanităţii spre niveluri superioare de Conştiinţă, proiecte ce susţin evoluţia vieţii umane.

Cu recunoştinţă.

Top